מאמרים

לעולם לא יעלם מן העולם

לעולם לא יעלם מן העולם

מאז ימיה של מלכת מצרים ועוד הרבה קודם, מתועדים סיפורים, מעשיות, תמונות, תכשיטים, כלים שונים ועוד, המעידים על העיסוק הנשי מאז ומעולם בכל הקשור ליופי ולמראה, כאשר מתבוננים בבעלי חיים רואים כי בטבע הזכרים הם המגונדרים והם אלו אשר זוכים לעיטורים ולצבעים מולדים כגון נוצותיו של הטווס, צבעיו של התוכי ורעמתו של האריה, הזכרים זוכים לכך בכדי שבשלב החיזור הנקבות בנות אותו המין, יתייחסו אליהם ויענו לחיזור.. בבני האדם ישנו היפוך ועל מנת לגרום לגברים לחזר, הנשים הן אלו המגונדרות והן אלו המתקשטות, רק לא כמתנה מולדת אלא כתוספת חיצונית של איפור, ביגוד יפה, מריחת צבעים על הציפורניים- איבר אשר במקור נועד להגנה עצמית ולציד, באמצעות גינוני התנהגות, ריקוד וכדומה.

טיפוח היופי והחן הנשי לא יכול להעלם מן העולם בדיוק מאותה סיבה הקיימת בכל הטבע ואנו בעצם חלק ממנו, גם בשבטים נידחים ישנם מנהגי התקשטות לנשים וטקסי חיזור וסיבתם כסיבתנו, לשמור על התרבות המין האנושי ועל המשך הילודה, ניתן לומר כי מבחינה

המשך מאמר